Trainingen

TeamINzicht
Van INzicht, ervaren en beleven naar verandering!

TeamINzicht, een compleet trainingsprogramma voor teams waarbij typologie en de persoonlijke waarden en behoeften vanuit het team de basis vormen voor een krachtig ontwikkelingsprogramma waarbij inzicht, ervaren en beleven centraal staan en vooraf gaan aan positieve verandering. TeamINzicht biedt een aantal exclusieve trainingsprogramma's door specialisten.

teaminzicht logo klein trans

TeamINzicht 

TeamINzicht voor wie ?

teamkompas teaminzichtDe training biedt niet alleen inzicht en handvaten voor leidinggevenden maar voor iedereen binnen het team. In persoonlijke gesprekken met de mensen uit het team geven we eerst individueel inzicht in de persoonlijke voorkeuren. Hierbij gebruiken we de JTI ®, Jung Type Index, een persoonlijkheidsvragenlijst.

In de teamsessie(s) gaan we aan het werk met het samengestelde teamkompas en gaan we verder kijken naar de rollen binnen het team. Hoe verhouden deze zich tot de persoonlijke voorkeuren van de mensen in het team, wat is de gezamenlijke kracht en waar liggen nog meer mogelijkheden.

INzicht met de voorkeuren van Jung

In 2008 maakte ik voor het eerst kennis met typologie en de voorkeuren volgens Carl Jung. Ik volgde de accreditatietraining van de Jung Type Index (JTI) en was meteen verkocht. Jung gaat ervan uit dat ieder mens aangeboren voorkeuren heeft. Hij heeft daarbij de volgende dimensies benoemd met per dimensie 2 voorkeuren.

  • Waar haal ik mijn energie vandaan ? --> Extroversion of Introversion
  • Op welke manier neem ik informatie op ? --> Sensing of iNtuition
  • Op welke manier neem ik mijn besluiten ? --> Thinking of Feeling
  • Hoe organiseer ik mijn zaken ? --> Judging of Perceiving

Graag laat ik u kennis maken met de mogelijkheden van de JTI en inzet van het teamkopas waarbij het mijn uitdaging is om u net zo enthousiast te maken als ik zelf ben. 

Bezoekadres

Klavermaten 65-6
7472 DD Goor
T. 06 - 52 32 61 47
Routebeschrijving