Teamontwikkeling

Teamontwikkeling met inzet van een methodiek die verschillen tussen mensen op een positieve manier laat werken! Meer begrip voor elkaar, beter samenwerken!

IN Talenten Verbinden levert teamontwikkeling waarbij de focus ligt op zowel het individu als het teamproces. Persoonlijke gedragsvoorkeuren, groepsdynamiek, denken vanuit het systeem en extra aandacht voor de aanwezige talenten binnen het team, vormen de ingrediënten van onze trajecten.

Inzicht krijgen, geïnspireerd worden, zelf ervaren en vaardiger worden staan centraal. In het proces van Teamontwikkeling maken wij gebruik van de Jungian Type Index en het TeamKompas. Graag laten wij u kennis maken met de kracht en het effect van teamontwikkeling en we vertellen u graag ,meer over onze werkwijze.

Jungian Type Index, JTI® 

De Jungian Type Index, JTI® is een methodiek die mensen inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren. Het doel is dat mensen zichzelf en anderen beter begrijpen, zodat ze bewuster en optimaal kunnen functioneren. JTI® kan o.a. worden gebruikt voor loopbaanontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en conflictbeheersing.

Bij Teamontwikkeling hanteren wij de volgende werkwijze;

  • Inventarisatie van de vraagstelling en de doelen
  • Plan van aanpak in voorstel
  • Met ieder teamlid bepalen we in een individueel gesprek zijn of haar JTI profiel
  • Eén of meerdere teamsessies, met inzichten vanuit TeamKompas
  • Evaluatie en borging

Iwan Nijkamp is JTI® Certified Practitioner en geaccrediteerd voor het werken met TeamKompas. Hij werkt al sinds 2008 met de methode.

De meerwaarde van het gebruiken van de JTI bij persoonlijke ontwikkeling is bij veel mensen bekend. De JTI gebruiken bij teamontwikkeling is minstens zo krachtig. Of het nou gaat om teams met het doel 'van goed naar beter' of 'van probleem naar oplossing', met de JTI als hulpmiddel zijn wij in staat om het proces aan te gaan en in banen te leiden.

Door inzicht vanuit verschillende voorkeuren in te zetten ontstaat er ruimte om onderling de confrontatie aan te gaan zonder het persoonlijk te maken.

TeamKompas

Het Team Kompas is een methodiek, die gebruikt wordt om een team efficiënter en effectiever te laten samenwerken. De resultaten zullen sterker verbeterd worden als de methodiek gebruikt wordt in samenhang met de Jungian Type Index (JTI).

teamkompas teaminzichtHet Team Kompas is gebaseerd op twee modellen: 'The Elements of Work' en 'The Chain of Work' en is een aanvulling op de typetheorie van C.G. Jung.

Twee vooronderstellingen liggen ten grondslag aan ons begrip van teamwerk en hoe teams kunnen worden ontwikkeld:

  • Mensen zijn verschillend.
  • Mensen ervaren bepaalde taken verschillend.

Je kunt stellen dat geen enkel individu compleet kan zijn, maar een team kan dit wel. Persoonlijkheidsvoorkeuren worden in dit model omgezet in teamrollen die op een enthousiaste en duidelijke manier ervaren kan worden. 

Bezoekadres

Klavermaten 65-6
7472 DD Goor
T. 06 - 52 32 61 47
Routebeschrijving

zoeken of canvas